AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is een nieuwe wet die het verwerken van persoonsgegevens in de Europese Unie regelt. De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken.


Wij hebben gezorgd dat wij voldoen aan de normen van de AVG. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@overdevest.nl.

Klik hier voor onze pirvacyverklaring.