• Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De incassokosten bedragen 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 50,00. Deze incassokosten worden, evenals de proces- en executiekosten, op de wederpartij verhaald. Alleen in het geval de vordering niet incasseerbaar blijkt, worden aan u de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van de verrichte handelingen en bestaan uit de bureau- en dossierkosten (minimaal € 50,00), alsmede de (proces)verschotten.

Voor de volledigheid kunt u hier klikken voor een uittreksel van de incasso-voorwaarden en tarieven voor de niet-ambtelijke rechtspraktijk van gerechtsdeurwaarderskantoor Over de Vest B.V.