• Verkoop 11 maart 2022 om 11.00 uur
  • Verkoop 11 maart 2022 om 11.00 uur
  • Verkoop 11 maart 2022 om 11.00 uur

Verkoop 11 maart 2022 om 11.00 uur

DOOR GERECHTSDEURWAARDER H.A.M. OVER DE VEST TE ZOETERMEER ZAL OP
VRIJDAG 11 maart 2022, DES VOORMIDDAGS TE 11.00 UUR, TEN LASTE VAN Edward Johan Robberegt, NABIJ HET WOONHUIS AAN HET ADRES Julianaweg 8 TE Zevenhuizen IN HET OPENBAAR AAN DE MEESTBIEDENDE EN TEGEN CONTANTE BETALING WORDEN VERKOCHT:

- 2 paarden
- 4 containers